อัตราค่าเช่าและเงื่อนไข

สำหรับ สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือนขึ้นไป

ห้องพักขนาด 26 ตารางเมตร    ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน

ห้องพักขนาด 30 ตารางเมตร    ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท/เดือน

เงินประกันความเสียหาย 1 เดือน

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน

ค่าน้ำ ยูนิตละ 30  บาท

ค่าไฟยูนิตละ 7 บาท How to succeed in college my homework help playseriously, go to class you are now in charge of your schedule.